Omaisoiva - tukea ja toimintaa omaishoitoon
 

 

Omaisoiva

 

Yhdistys saa STEA:n tukea OmaisOiva-toimintaan. Toiminta suuntautuu seutukuntiin ja sen tarkoituksena on tukea omaishoitotalouksia siellä, missä he ovat ja luoda osallistumisen mahdollisuuksia.

 

OMAISOIVA tukee läheistään auttavien ja omaishoitajien jaksamista

  • kun kaipaat tietoa, ohjausta ja neuvontaa tai vertaistukea

  • kun tarvitset eväitä läheisen auttamiseen tai omashoitajana toimimiseen

  • kun haluat viihtyä toisten läheistään auttavien ja  omaishoitajien seurassa

Voit valita OmaisOivan eri toimintamuodoista itsellesi sopivan tai kokeilla ja olla mukana niissä kaikissa. 

OMAISOIVA-KIOSKI
Tietoiskuja läheisen auttamisesta ja omaishoidosta järjestetään siellä missä ihmiset liikkuvat, esim. kauppojen auloissa, kirjastoissa tai terveyskeskuksissa.
Kioskien esittelypaikoista ja ajankohdista tiedotetaan paikallislehdissä, kotisivuilla ja Facebookissa.

OMAISOIVA-KAHVILA
Avoimia tilaisuuksia, joissa voi kysyä läheisen auttamiseen tai omaishoitoon liittyvistä asioista sekä tutustua paikallisyhdistyksen toimintaan. Avoimet kahvilat voivat myös olla teemallisia tai sisältää työpajoja. Kahviloiden paikoista ja ajankohdista tiedotetaan paikallislehdissä, kotisivuilla ja Facebookissa.

OMAISOIVA-RYHMÄ 
Säännöllisesti kokoontuvat vertaisryhmät voivat olla avoimia tai suljettuja, keskustelevia tai toiminnallisia. Ne on tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat vertaisjoukkoa.
Tarkempaa tietoa ryhmätoiminnoista jäsentiedotteessa ja kotisivuilla.

OIVA-HETKI
Oiva-hetki on kahdenkeskistä, luottamuksellista keskustelua puhelimessa, Facebookissa, yhdistyksen toimitilassa tai muussa omaishoitajan toivomassa paikassa.

OVET-VALMENNUS 
16 tunnin valmennus avaa ovia läheisen auttamiseen ja omaishoitajuuteen, yhteiskunnan palveluihin, hoitotyöhön ja avustamiseen sekä omaishoitajan voimavaroihin.
Maksuton Ovet-valmennus koostuu neljästä tapaamiskerrasta, jossa jaetaan tietoa ja taitoja sekä mahdollistetaan kokemusten ja tunteiden jakaminen sekä vahvistetaan voimavaroja. Asiantuntijoina Ovet-valmennuksessa ovat mm. omaishoidon koordinaattori, fysioterapeutti ja kotihoidon terveydenhoitaja.

OVET-VALMENUKSESSA KÄYNEET OSALLISTUJAT OVAT ANTANEET HYVÄÄ PALAUTETTA:
"Olen nyt rohkeampi hakemaan apua ja tietoa tarvittaessa."
"Osaan nyt ottaa aikaa itselleni."
"Arvostan nyt valintaani ja työtäni jollain tavoin aikaisempaa enemmän."                                         

Ovet-valmennukseen voit ilmoittautua tai tiedustella lisää asiasta: Margit Adams 040 727 7237 tai Susanna Kollanus 040 727 7276.

TIISTAI-KAHVILAT
Kahvilat järjestetään joka viikko tiistaisin klo 10.00–13.00, yhdistyksen toimitiloissa osoitteessa Kirkkorinne 4, Hämeenlinna.

AVOIMET JA TEEMALLISET TUOKIOT JA ASIANTUNTIJALUENNOT
Mukana työntekijöitä, hallituksen jäseniä, vapaaehtoisia, asiantuntijoita ja muita esiintyjiä.
 

PUHELINPÄIVYSTYS
Varmimmin mape klo 912, soitamme takaisin heti kun mahdollista.
Margit 040 727 7237
Susanna 040 727 7276 

 
Viimeksi muokattu: 19.01.24, 09:10

Etsi sivustolta