Varaudu tulevaisuuteen ennakkoon

Tie, Jalkakäytävä, Maisema, Ajorata

Jokaisen pitäisi tehdä hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus jo silloin, kun on vielä kunnossa.  Tällainen asia on myös testamentti.

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Edunvalvontavaltakirjassa henkilö (valtuuttaja) nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan.  

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun maistraatti on sen vahvistanut. Valtuutettu voi pyytää vahvistamista, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.

Edunvalvontavaltuutusta tarvitaan usein, kun omaishoito tulee ajankohtaiseksi. Holhoustoimen asioista kuten edunvalvontavaltuutuksesta antaa lisätietoa maistraatti. 

Linkki Hämeen maistraatin Hämeenlinnan yksikön sivulle:

Edunvalvonta

Hoitotahto on henkilön tahdonilmaus omasta hoidostaan, jos hän vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa.

Hoitotahdossa määritellään ne tilat, jolloin luovutaan potilaan elämää lyhytaikaisesti pidentävistä, keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista.

Hoitotahdolle ei ole laissa määriteltyä ehdotonta muotomääräystä. Kuitenkin esimerkiksi todistajien käyttäminen on hyvin suositeltavaa. 

Alla on esimerkkejä lomakkeista, jolla hoitotahdon voi ilmaista. Lomake on vapaasti tulostettavissa ja kopioitavissa PDF-muodossa.
Hoitotahto (Muistiliitto) 

Suomi.fi Edunvalvontaopas

 

Viimeksi muokattu: 19.01.24, 09:07

Etsi sivustolta