Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Vanhukset

Yhdistys seuraa paikallisen päätöksenteon valmistelua ja pyrkii estämään omaishoitoa heikentävät suunnitelmat. Yhdistyksen edustajia on mukana useissa alueellisissa sosiaali- ja terveysalan työryhmissä ja verkostoissa.

Alueellista vaikuttamistyötä tehdään yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

  • Yhdistys seuraa ja valvoo omaishoitajien etujen ja oikeuksien toteutumista alueellaan.
  • Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi. 
  • Yhdistys tukee omaishoitajia asioiden hoidossa viranomaisten kanssa. 

 
Linkit Omaishoitajat ja läheiset -liiton sivuille:
Kansallinen ja alueellinen vaikuttaminen 
Omaishoidon teesit (selattava nettiversio)

Viimeksi muokattu: 25.08.21, 12:21

Etsi sivustolta